Kinh tế Việt Nam vào năm 2020 dự đoán gặp không ít khó khăn, điều này là một khó khăn lớn để củng cố thị trường bất động sản. Ngoài ra, một số rào cản khác ngoài nên kinh tế hiện nay cũng là điều đáng lo ngại cho thị trường đất đai này.

 

Năm 2020 dự báo sẽ là một năm khó khăn của thị trường BĐS
1. Pháp lý
Kinh tế Việt Nam vào năm 2020 dự đoán gặp không ít khó khăn, điều này là một khó khăn lớn để củng cố thị trường bất động sản. Ngoài ra, một số rào cản khác ngoài nên kinh tế hiện nay cũng là điều đáng lo ngại cho thị trường đất đai này.
2. Thiếu hụt quỹ đất đai
Việc xây dựng các công trình còn phải phụ thuộc vào loại địa hình và quy hoạch đô thị, đất đai có hạn và quá trình xây dựng cũng mất thời gian dài, chi phí lớn. Việc thiếu hụt quỹ đất khiến cho nguồn cung bất động sản bị hạn chế. Ngoài ra, khi các cơ quan chức năng địa phương rà soát loại bỏ những dự án thiếu khả thi sẽ khiến cho thị trường bất động sản đặt trước thách thức cần phải đẩy mạnh việc tìm kiếm, mở rộng quỹ đất để xây dựng các trung tâm mới, triển khai dự án ra vùng ven đô làm tăng quỹ đất xây dựng…
3. Tín dụng bị thắt chặt
Kinh tế Việt Nam vào năm 2020 dự đoán gặp không ít khó khăn, điều này là một khó khăn lớn để củng cố thị trường bất động sản. Ngoài ra, một số rào cản khác ngoài nên kinh tế hiện nay cũng là điều đáng lo ngại cho thị trường đất đai này.
4. Tính minh bạch của thị trường
Kinh tế Việt Nam vào năm 2020 dự đoán gặp không ít khó khăn, điều này là một khó khăn lớn để củng cố thị trường bất động sản. Ngoài ra, một số rào cản khác ngoài nên kinh tế hiện nay cũng là điều đáng lo ngại cho thị trường đất đai này.