Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về khủng hoảng truyền thông. Việc kiểm soát dư luận là cực kỳ quan trọng nhằm bảo vệ danh tiếng của thương hiệu.
Infographic này sẽ cung cấp những công cụ giúp bạn giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách hiệu quả:

8 bước vàng trong xử lý khủng hoảng truyền thông